Schorzenia ręki

Operacje zespołu nadgarstka

Zespół kanału nadgarstka to zespół nerwobólów spowodowanych długotrwałym przewlekłym uciskiem na nerw pośrodkowy. Jego przyczyną jest nagłe powiększenie zawartości kanału nadgarstka, prowadzące do przygniecenia nerwu pośrodkowego do więzadła poprzecznego dłoniowego i towarzyszące temu niedokrwienie obwodowej części nerwu pośrodkowego. Często występuje w przebiegu gośćca reumatoidalnego, jako wynik zapalenia pochewek maziowych ścięgien. Trzykrotnie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, zwłaszcza otyłych. Może występować również w ciąży.


Oprócz objawów bólowych, drętwienia, osłabienia siły ręki dominującej występuje także zaburzenie czucia. Objawy z biegiem czasu mogą się nasilać i utrwalać, przez co prowadzą do niedowładów i porażenia mięśni.

Leczenie nieoperacyjne wykazuje poprawę jedynie w początkowym stadium choroby. Polega na zastosowaniu ortezy z utrzymaniem nadgarstka w pozycji pośredniej lub lekkim zgięciu przez ok. 2 tygodnie. Niekiedy możemy zastosować również leczenie farmakologiczne w postaci iniekcji steroidowych.
Leczenie operacyjne zespołu kanału nadgarstka polega na poprzecznym i całkowitym przecięciu troczka zginaczy nadgarstka z jednoczesnym jego odtworzeniem, dzięki czemu nerw pośrodkowy zostaje odbarczony. Zabieg zwykle wykonywany jest metodą otwartą. Lekarz podczas procedury wykonuje kilkucentymetrowe cięcie w bruździe przeciwstawnej kciuka na środku dłoni tuż nad nadgarstkiem. Po zabiegu, przez ok. 2 tygodnie możliwe jest stabilizowanie ręki w szynie gipsowej.

Operacje palców strzelających/trzaskających

Palce trzaskające (zakleszczające zapalenie ścięgien) to schorzenie powstające na skutek przewężenia w obrębie wejścia do pochewki włóknistej mięśni zginających palców. W momencie w którym w pochewkach ścięgnistych produkowana jest niewystarczająca ilość mazi, ruch ścięgien zostaje zaburzony, przez co powstaje stan zapalny, pogrubienie pochewek, ucisk ścięgien, obrzęk. W skutek czego tworzą się guzki, a przy ruchach zgięcia występuje charakterystyczne przeskakiwanie połączone z bólem. Występują również trudności w zginaniu palca i niemożność wyprostu.
Przyczyny powstania tego schorzenia nie są do końca znane, część z nich ma charakter idiopatyczny, natomiast część powstaje jako wada wrodzona lub na skutek mikrourazów ręki oraz jako powikłania po chorobach takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i neuropatia w przebiegu cukrzycy. Najczęściej obejmuje zginacze palca serdecznego i małego, a u dzieci kciuka.

Leczenie farmakologiczne palców trzaskających polega na podaniu dopochewkowym leków przeciwzapalnych. Ta metoda daje efekty w przypadku palców strzelających w przebiegu procesów zapalnych. Najskuteczniejsze, zwłaszcza w przypadku nawrotów choroby, jest jednak operacyjne przecięcie wejścia do pochewki włóknistej, przezskórnie lub metodą otwartą.

Choroba De Querveina

Zapalenie pochewki ścięgnistej pierwszego przedziału prostowników (odwodziciela długiego i prostownika krótkiego kciuka), spowodowane jest najczęściej przeciążeniem, urazem lub zwyrodnieniem stawu. Objawia się bólem, stanem zapalnym oraz pogrubieniem i zwężeniem światła pochewki ścięgnistej, a także zmniejszeniem ilości płynu maziowego, przez co upośledza funkcjonowanie stawu.

Leczenie zachowawcze jest skuteczne jedynie w początkowym stadium choroby. Polega na podawaniu leków przeciwzapalnych miejscowo w tym steroidów, oraz stosowaniu fizykoterapii. Metoda ta nie przynosi odpowiednich rezultatów w zaawansowanym stadium choroby, w którym występują silne dolegliwości bólowe i ograniczona ruchomość w ręce. W takich przypadkach wskazane jest leczenie operacyjne, które polega nacięciu troczka, wycięcie pochewek ścięgnistych i zrośniętych tkanek poprzez kilkucentymetrowy dostęp w okolicy kciuka. Po zabiegu ręka zostaje umieszczona w temblaku.

Deformacje palców - Przykurcz Dupuytren’a


Przykurcz rozcięgna dłoniowego, charakteryzujący się bliznowaceniem i wciąganiem ścięgien zginaczy z następstwem przykurczu zgięciowego palców. Przyczyny powstania tego schorzenia nie są do końca poznane. Opisuje je wiele teorii od uwarunkowań genetycznych, przez choroby układu nerwowego zwłaszcza w obrębie nerwu łokciowego, po urazy.

W początkowym stadium choroby tworzą się guzki, najczęściej na linii czwartego palca, które nie są bolesne. W kolejnym etapie dochodzi do przykurczu w stawach, który utrwala się następnym stadium rozwoju choroby. Proces bliznowacenia obejmuje wszystkie elementy łącznotkankowe, dlatego też deformacje spowodowane przykurczem są zależne od jego umiejscowienia i obejmują przykurcz palców, zwężenie ręki, wciągnięcie skóry oraz uniemożliwienie odwodzenia palców.

Podczas przebiegu choroby występuje obniżenie czucia w obrębie opuszek palców, parestezje, jak i zaburzenia ukrwienia. Leczenie przykurczu polega na przeprowadzeniu zabiegu operacyjnego. Znajomość umiejscowienia zmian ułatwia w znacznym stopniu postępowanie operacyjne. Do zabiegów wykonywanych w leczeniu przykurczu Dupuytren’a należą fasciotomie, polegające na przecięciu zbliznowaciałego rozcięgna, które wykonuje się techniką otwartą lub półzamkniętą z drobnego bocznego dostępu, stosuje się je u osób starszych i chorych u których operacje nie są wskazane. Inną metodą jest fasciektomia częściowa lub całkowita. Operacja polega na usunięciu zmian zbliznowaciałego rozcięgna lub jak w przypadku fasciektomii całkowitejusunięciu nie tylko zmian zbliznowaciałych, ale także zdrowego rozcięgna. Po zabiegu ręka zostaje unieruchomiona na ok. 2 tygodnie, a po ok. 3 tygodniach Pacjent może rozpoczynać wyprost palców połączony z fizykoterapią więzadłową w obrębie przodostopia. Schorzenia te leczy się operacyjnie, wykonując osteotomię korekcyjną pierwszej i piątej kości śródstopia z resekcją wystających głów tych kości.

Zespół cieśni nadgarstka1700 zł
Palec strzelający/trzaskający1300 zł
Choroba De Querveina2000 - 2500 zł
Dupuytren - technika małoinwazyjna chirurgiczna1500 zł
Dupuytren - pełne usunięcie rozległych zmian2500 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie naszej oferty lub umówić się na konsultację lub zabieg?
Skontaktuj się z nami już dziś!

Sprawdź inne zabiegi ortopedyczne