fbpx
Informujemy, że zabiegi medycyny estetycznej ( z wyjątkiem podania toksyny botulinowej ) nie mogą być wykonywane do 30 dni po podaniu szczepionki przeciw COVID-19. Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie prosimy o:

- zakładanie maseczek przed wejściem do obiektu
- noszenie maseczek w trakcie pobytu w Bona Dea, chyba że ich zdjęcia wymaga procedura zabiegowa
- dezynfekcję rąk zaraz po wejściu do budynku
- zgłaszanie się na konsultacje i zabiegi na wyznaczoną godzinę, bez osób towarzyszących

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020r. jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z serwowania gorących napojów.
Na życzenie klienta podajemy butelkowaną wodę mineralną.

Za utrudnienia przepraszamy

PODSTAWOWY CEL

Zabezpieczenie zdrowia personelu oraz ograniczenie
możliwości zakażenia krzyżowego między pacjentami i personelem.

Krok 1

WYWIAD

TELEFONICZNA WERYFIKACJA
zdrowia pacjentów podczas umawiania pacjentów na wizyty:

Wywiad o stanie zdrowia pacjenta – ogólnolekarski diagnozujący problem terapeutyczny pacjenta.

Wywiad epidemiologiczny w kierunku wykluczenia występowania objawów COVID-19 u pacjenta.

Wywiad obejmuje:
wykluczenie kontaktów pacjenta z możliwymi osobami zakażonymi coronavirusem w ciągu ostatnich 14 dni,
wykluczenie wyjazdów za granicę w ciągu ostatnich 14 dni na tereny szczególnie zagrożone, gdzie występuje duży odsetek zakażonych i duża liczba zgonów - Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Chiny czy Korea Południowa*

Krok 2

ZALECENIA PRZED WIZYTĄ

TELEINFORMACJAPRZEBIEGU WIZYTY:
Po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym, w sytuacji, gdy wywiad epidemiologiczny w kierunku choroby COVID-19 jest ujemny, potwierdzamy wizytę w gabinecie.

Informujemy pacjenta, aby przybył do gabinetu sam, o wyznaczonej porze, informujemy o konieczności podpisania ankiety przeprowadzonej telefonicznie oraz o zasadach obowiązujących w gabinecie podczas procedury przyjmowania pacjenta.

Krok 3

BEZPIECZNA WIZYTA

1

ZASADA

Powierzchnie czyste i tzw. „brudne”

Pomieszczenia czyste - obszar, w którym personel medyczny i pacjent poruszają się w warunkach maksymalnie sterylnych:

 • Pacjent: maseczka, rękawiczki
 • Personel medyczny: maseczka, rękawiczki, okulary (przyłbica), fartuch, obuwie medyczne.
 • Pomieszczenia „brudne” - miejsce, w którym pacjent przychodzi, dezynfekuje ręce.
2

ZASADA

Wyznacz przerwy pomiędzy wizytami

Uwzględnij czas na dezynfekcję gabinetu zabiegowego i poczekalni.

 • Podczas umawiania pacjentów na wizytę należy wydłużyć maksymalnie odstęp między pacjentami do takiego czasu, aby nie mieli oni możliwości spotkać się w poczekalni.
 • Między wizytami należy zabezpieczyć czas ok. 10 min. na dezynfekcję powierzchni w gabinecie, w którym odbywała się konsultacja (zabieg) oraz poczekalni
3

ZASADA

Bezpieczna wizyta

 • Unikamy witania się z pacjentem poprzez uścisk dłoni – wystarczy skinienie głową.
 • Po wejściu pacjenta prosimy o odkażenie rąk. Środek odkażający powinien znajdować się bezpośrednio przy wejściu (instrukcja użycia środka dezynfekującego – nie dotykamy ręką, tylko łokciem) + kosz na odpady
 • Staramy się maksymalnie zminimalizować ilość personelu do najbardziej niezbędnych osób, które muszą brać udział w zabiegach.
 • Zachowujemy ostrożność podczas zabiegów ograniczając do minimum kontakt z wydzielinami pacjenta.
 • Zabiegi wykonujemy w fartuchach, maskach, przyłbicach lub okularach, rękawicach oraz stosujemy sprzęt jednorazowy lub sterylizowany wielokrotnego użytku.
 • Stosujemy zabezpieczenie na kozetki – okłady jednorazowe.
 • Po każdej wizycie pacjenta odkażamy blaty, długopisy, klamki.
4

ZASADA

Wyposażenie gabinetu

 • Dozowniki z mydłem,
 • Dozowniki ze środkiem dezynfekującym,
 • Ręczniki papierowe,
 • Kosze na odpady medyczne i niemedyczne,
 • Fartuch,
 • Rękawiczki jednorazowego użytku,
 • Okulary, przyłbice,
 • Sterylne narzędzia – jednorazowego użytku, bądź do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie,
 • Autoklaw.

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020:
W obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej ze stwierdzeniem transmisji lokalnej koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zgodnie z zaleceniami ECDC rekomenduje się przyjąć następujący sposób postępowania:

 • Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest pacjent z ostrą infekcją dróg oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z objawów: KASZEL, GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ
 • Dodatkowo prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli wystąpiło jedno z poniższych:
  a. bliski kontakt z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem COVID-19 w ostatnich 14 dniach
  b. wywiad podróży lub pobytu w ostatnich 14 dniach, licząc od początku choroby, w regionie w którym odnotowano zachorowania na COVID-19
  c. ciężki stan wymagający hospitalizacji przy braku innej etiologii mogącej tłumaczyć obraz kliniczny.

W wyniku dodatniego wywiadu , pacjent powinien być poinformowany telefonicznie o dalszym postępowaniu .

Umów wizytę